top of page

Svenneprøve i møbelsnekkerfaget

Hvert år blir det avlagt flere svenneprøver i møbelsnekkerfaget, hvor kandidater gir alt de har for å vise fram det beste av seg selv og alle teknikkene de har lært i løpet av sine to år på skolen og to år som lærling i bedrift. Svenneprøven er en omfattende oppgave som skal sammenfatte alt man har lært. Her vil vi prøve å gå igjennom de fleste tingene man må huske slik at det blir litt lettere for deg som lærling.

Etter to år på skole og to år lære i bedrift så skal det avlegges svenneprøve i faget. I løpet av denne perioden så skal kandidaten igjennom en rekke håndverksteknikker, maskiner, verktøy og teori. Det er også viktig at lærlingen blir vant til det å jobbe på et verksted og bruke det en har lært for å gjøre et godt stykke arbeid, samt bli mer effektiv og rasjonell.


Svenneprøven består av tre deler; forberedelse, utførelse og evaluering. Forberedelsene er den tiden før selve prøven begynner. Man har et møte med nemda som består av to eksterne fagfolk, hvor man diskuterer svenneprøven. Her kan man velge å få utdelt en oppgave eller designe møbelet selv. I eksempelet her, tar vi utgangspunkt i kravene i Oslo/Viken og at kandidaten designer møbelet selv.


Videre så planlegger kandidaten hvordan møbelet skal se ut, og lager eventuelt en skisse. Man har også muligheten til å lage maler, jigger samt klargjøre andre relevante ting før produksjonsstart. Selve svenneprøven er en periode på minimum 8 dager per dags dato. Innenfor denne tiden så skal man tegne og produsere et møbel som skal utfylle en rekke kriterier. Underveis vil nemda dukke opp uanmeldt for å sjekke progresjon, verktøy og HMS. Til slutt vil nemda evaluere svennestykket lærlingen har produsert.


Bilder er fra svenneprøvene til Teodor Andersen og Emilie Bodi.Hva må møbelet inneholde

Møbelet skal designes og tegnes av lærlingen. Arbeidstegningen skal være komplett med alle mål og detaljer møbelet består av, samt en perspektivtegning i skala 1:10. Møbelet må inneholde komplett skuff som er sinket og tilpasset med styrlist. Deler av møbelet må fineres. Dette kan for eksempel være skuffebunnen eller ryggen. Deler av møbelet skal også lakkes, dette kan for eksempel være skuffebunnen. Møbelet må inneholde et hengsel og en lås, eventuelt låseprøve ved siden av møbelet.
Viktig å huske

Det første man må huske, er å følge HMS-reglene. Bruk verneutstyr og ta visse forhåndsregler når man jobber med maskiner og skarpt verktøy. Det er også viktig at man er presis på målene som er satt opp i tegningen. Ytre mål skal være innenfor millimeteren. Disse to tingene vektlegges høyt og kan være en avgjørende faktor for karakteren.


Under svenneprøven må man huske å følge de forskjellige reglene man har lært , som for eksempel tykkelse på tapp, riktig limtype eller treets retning og bevegelse. Man må også kunne fagbegreper og terminologier.
Skriftlig del

Det er også en skriftlig del. Før produksjonsstart så skal man ha med en kort beskrivelse av møbelet du skal lage, samt en nøyaktig kappliste. Ut i fra kapplisten, så skal man lage en materialkalkyle. Før produksjonsstart så skal man også skrive en detaljert plan for gjennomgang av produksjon (arbeidsgang).


Under produksjon så skal man føre logg for hver dag. Denne skal inneholde hva man har gjort og eventuelt hva som ikke gikk som det skulle og hvorfor. Underveis i prosessen er det viktig å skrive ned materialuttaket, så man kan regne ut det faktiske materialforbruket til slutt (avgangsseddel). Etter man er ferdig så skal man skrive en egenevaluering om hva man er fornøyd, hva som var utfordrende og hva man eventuelt kunne gjort annerledes.
Det aller viktigste

Det aller viktigste er å kose seg. Svenneprøven er noe som skal være spennende, lærerikt samtidig som det er litt skummelt. Man får kjenne på det å jobbe under press, og får sjansen til å vise det aller beste av seg selv. Forhåpentligvis så sitter man igjen med gode erfaringer, et møbel man er stolt av og et velfortjent svennebrev.


Skrevet av Teodor Andersen


Comments


bottom of page