top of page

Informasjon om konkurranser i snekkerfagene

I april 2022 blir det arrangert skole NM i både Trevaresnekker og i Møbelsnekker.

Skole NM i Møbelsnekker, med foregående regionale konkurranser, har vært arrangert jevnlig siden 2016. Men for Trevaresnekker har det ikke vært arrangert skole NM.

Det er derfor fint at det nå kan arrangeres skole NM i begge snekkerfagene. I tillegg blir det også arrangert skole-NM i treskjærerfaget. Oslo Snekkermesterlaug, med støtte fra Norske trevarer og Norsk Industri-møbel, har bidratt til at det blir arrangert skole-NM i snekkerfagene i 2022. Bak skole-NM står World skills Norge og Fylkeskommunene.

Oslo Snekkermesterlaug har satt ned en arbeidsgruppe på 4 personer for å bidra til faglig gjennomføring av konkurransene. I tillegg til Skole.NM i april, jobbes det for at det på Yrkes-NM i Kristiansand i september 2022 også blir konkurranser i begge snekkerfagene.

Skole NM i Trevaresnekkerfaget vil bli arrangert på Tangen videregående skole i Kristiansand i Agder 5. og 6. april 2022.

Skole-NM i Møbelsnekkerfaget blir arrangert på Møbelsnekkerskolen på Mysen i Viken fylkeskommune 20. og 21. april 2022. Der vil det også bli arrangert skole-NM i treskjærerfaget de samme dagene.Yrkes-NM 2018 (Foto: Elisabeth Østby)

Vi oppfordrer alle skoler med henholdsvis vg2 Treteknikk og vg2 Trearbeid til å delta på konkurransene, og bruke konkurranser som en god metode for læring for elevene. Samtidig vet vi at skole-NM kan være et virkemiddel for å informere og rekruttere nye elever til snekkerfagene, og til egen skole.

Til vanlig vil det bli arrangert fylkesvise konkurranser. Men i begge snekkerfagene er det få skoler som har vg2 tilbud. Og skoletilbudet er ujevnt fordelt i Norge. I flg Vilbli.no er det 8 skoler med vg2 Treteknikk (hvorav 1 friskole) og 5 skoler med vg2 Trearbeid (hvorav 2 friskoler).

I samarbeid med Worldskills Norge ønsker vi en alternativ rekruttering av deltagere. I begge snekkerfagene planlegges det med 8 konkurransedeltagere. Dermed kan det i utgangspunktet være en deltager fra hver skole. Det er ønskelig å fylle opp med konkurransedeltagere, så plassene vil bli fylt opp med flere elever fra skolene etterhvert som det er plass. Kanskje bør skolene har intern konkurranse som avgjør deltagere fra egen skole?

Vi oppfordrer derfor skolene med vg2 Treteknikk og/eller vg2 Trearbeid om å bruke konkurransene aktivt i læringsarbeidet. Kontakt eget fylke og/eller arrangør skolene med spørsmål om påmelding. Eventuelt kontakt oss i Oslo Snekkermesterlaug så kan vi formidle henvendelsene videre. Konkurranseoppgavene vil bli offentliggjort på Worldskills Norge sine sider i januar.


Skrevet av Øivind Engh.

コメント


bottom of page